https://presence.fuz.re source code mirror
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Lomanic 4320babfa6 Add better logs to /status route 11 månader sedan
vendor Use github.com/matrix-org/gomatrix to interact with matrix instead of custom code 1 år sedan
.gitignore Post space opening/closure posting on (lack of) ESP ping 1 år sedan
README.md Add go-get install instructions in README 1 år sedan
go.mod Use github.com/matrix-org/gomatrix to interact with matrix instead of custom code 1 år sedan
go.sum Use github.com/matrix-org/gomatrix to interact with matrix instead of custom code 1 år sedan
main.go Add better logs to /status route 11 månader sedan

README.md

Presence button

See https://wiki.fuz.re/doku.php?id=projets:fuz:presence_button

Install with go get -v github.com/Lomanic/presence-button-web (you will get a presence-button-web binary in $(go env GOPATH)/bin)